Bygget og Båret af Frivillige

Menighedsrådsvalg 17. november 2020

Grøn Smiley

Nathanaels Kirke opnåede efter en lang proces for præster, medarbejdere og frivillige i 2020 en Grøn Smiley ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg. Vi ønsker at fortsætte denne gode proces. Hverken medarbejdere eller frivillige må komme til skade i vores kirke.  

Vi er en af få kirker med en mobbepolitik og en klar politik for hvordan vi opfører os over for hinanden.

Læs kirkens principper for godt samarbejde

Grøn Kirke 2021

I taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk vil De Frivillige i Nathanaels Kirke forpligtige menighedsrådet til i 2021 at arbejde for, at Nathanaels Kirke kan blive certificeret som Grøn Kirke.

Den menneskeskabte CO2 i atmosfæren, global opvarmning, tørke, oversvømmelse, forurening og truede økosystemer er eksempler på nogle af de klimaforandringer og miljøtrusler, som vi er vidne til i disse år. Vi har alle et ansvar for at værne om kloden; om vilkår for mennesker, dyr, planter og insekter, og vi må alle bidrage med det, vi formår – både stort og småt tæller.

Som kirke vil vi udvise taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk ved at formidle håb i stedet for at resignere og miste modet.

Om Grøn Kirke
Mød en kandidat

– Jeg vil være med til at fastholde og udvikle alle de mange aktiviteter vi har i kirken. For mig er det vigtigt, at der er plads til alle, små som gamle, lige som skæve. 

Christian er døbt og opvokset i Nathanaels Sogn. I 2003 blev Christian meldt ind i FDF ved kirken, og har lige siden været en aktiv del af sognet.Christian er døbt og opvokset i Nathanaels Sogn. I 2003 blev Christian meldt ind i FDF ved kirken, og har lige siden været en aktiv del af sognet.

De Frivillige i Nathanaels Kirke

Kandidaterne

Vi ønsker at udvikle vores fællesskab, forkynde evangeliet og sprede håb.
Halvdelen af os er allerede medlemmer af menighedsrådet, og har erfaring med driften, økonomien og traditionerne. Halvdelen af os er frivillige, der er klar til nu at indtræde i menighedsrådet for første gang. Men vi brænder alle for fællesskabet ved Nathanaels Kirke.

Karina Mortensen

Karina har en baggrund som socialrådgiver, og er den vi altid ringer til, når vi har brug for en ekstra hånd. Hun er aktiv i kirkens voksenkor.

Andreas Klein Eriksen

Andreas brænder for det sociale arbejde, og meldte sig for at blive besøgsven. Han holder meget af gudstjenesterne i Nathanaels, og har stor professionel erfaring med det sociale arbejde.

Anne Grethe Christensen

Ingen juleaften uden Anne Grethe. Hun holder juleaften for enlige i sognegården samt menighedsplejens julefest. Ved siden af er hun også ansvarlig for kirken regnskab og bygninger.

Jimmy Damsgård

Formand for menighedsrådet og daglig leder for de ansatte. Stod bag 21 online videoer under Corona nedlukningen med gudstjenester og koncerter. Brænder for et sundt arbejdsmiljø. Tidligere FDF-leder, kirketjenervikar og besøgsven.

Christian Reimuth

Christian er døbt i Nathanels Kirke, og har fra helt lille været FDFer. I dag er han FDF-leder, og underviser frivillige på FDFs kurser.

Dorte Krogshede

Dortes indgang til kirken var gospelkoret for 20 år siden. I 2005 blev hun voksendøbt i Nathanaels, og i 2008 oprettede hun sammen med 4 venner det landskendte gospelkor Conquors.

Nicolai Pelzer

Aktiv leder i FDF – kirkens familiearbejde. Stod bag helt nye aktiviteter for børn under Corona nedlukningen. Ansvarlig for familiegudstjenesterne.

Mike Arrild

Medlem af rådet. Tidligere kirkeværge og kredsleder for FDF. I dag hyttebestyrer for FDFs hytte, hvor der er sommerlejre og weekendture for kvarterets børn.

Kirsten Jørgensen

Menighedsrådsmedlem af flere omgange. Var blandt andet med til at starte det første børnekor.

Kirsten Christiansen

Medleder af ældreklubben og ansvarlig for kirkens messehagler. Strikker dåbsklude og laver dåbslys til alle dåbsbørn.

Stillere

Vi står bag denne liste

Følgende er stillere for  “De frivillige ved Nathanaels Kirke”

Anneline Birch Friis
Jytte Birgit Rønne
Marlene Quvang Jørgensen
Kristian Nørgaard Jensen
Mie Heidi Mårtensen
Cecilie Sørensen
Morten Kaare Thomsen
Ingvar Steen Rønne
Tine Bunk Hamborg
Lene Rasmussen
Gerda Lillian Christophersen
Kirsten Arevad Joensen
Nikolaj Vinther Sørensen
Laila Ine Sørensen

Carl Erik Reimuth
Inge Anette Lange
Erik Mortensen
Connie Scholz
Bettina Mentzel
Eva Maria Ellingsøe
Oliver Ahnstrøm
Linda Mathiesen
Anna Cecilie Skinnerup Nielsen
Teresa Højgaard Kavalaris
Katja Munk Hansen
Vibeke Mortensen Reimuth
Bente Jørgensen
Liz Bramsen

Engagementet bag

Første sten lagt af frivillige i 1897. Den sidste er ikke lagt endnu.

Dygtige medarbejdere er ofte dem du møder i kirken. De er vores faglige anker og vores sikkerhed for, at det hele fungerer. Men bag alle aktiviteter står et stort hold af frivillige. Nogle arrangerer indsamling af nødhjælp, udflugter, foredrag, fællesspisning for børnefamilier, gospelkoncerter og meget mere. Andre er frivillig kasserer, HR-ansvarlig eller ansvarlig for kirkens kunst. Sådan har det altid været i Nathanaels Kirke.

Nathanaels Kirke

“Jeg giver eder ikke som verden giver”

Nathanaels Kirke blev opført på initiativ af Foreningen til opførelse af små kirker i København. Denne forening blev stiftet i 1886 af tre kvinder, Emilie Neergaard, Inger Marie Schiøler og Thea von Ripperda.

Kirken er opført af røde teglsten over sokkel af bornholmsk granit. Kirken er orienteret nord-syd med kor mod nord, rektangulært langhus og sydgavl med hovedindgang fra Holmbladsgade.

Tympanonfeltet over indgangsdøren er udsmykket med en mosaik udført af William Fridericia i 1986. Mosaikken viser Nathanaels møde med Jesus, som det skildres i Johannes kapitel 1 vers 35. Kig på det igen, så forstår du måske hvorfor kirken også kaldes “High Five Kirken”

Kirkens arkitekt var Thorvald Jørgensen (1867-1946). Han var tillige arkitekt på en række andre københavnske kirker i den tidsperiode såsom Frihavnskirken, Mariendal Kirke og Brorsons Kirke. Thorvald Jørgensen var elev af Martin Nyrop, og han var i en længere årrække kongelig bygningsinspektør. Thorvald Jørgensens hovedværk er det nuværende Christiansborg.

Grundstensnedlæggelsen skete den 14. juni. 1897, og 19. marts 1899 blev kirken indviet.

Til kirken hører også præsteboligen, en børnehave og sognegården, hvor vi har mødelokaler og kontor.

Kirkens hjemmeside